ErasmusPWSW w Przemyślu

Biuro Erasmus+ pokój 3.44 Kolegium Techniczne PWSW
otwarte od 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku

23 maja 2018

Rekrutacja dodatkowa dla pracowników na wyjazdy w ramach Erasmus +


Pracownicy zainteresowani wyjazdami w ramach Erasmus + są proszeni o zapoznanie się z zarządzeniem rektora.  Wypełniony wniosek (załącznik do zarządzenia) należy złożyć w biurze programu Erasmus + do 30 maja 2018 roku.