Erasmus+PWSW w Przemyślu

Biuro Erasmus+ pokój 3.44 Kolegium Techniczne PWSW
otwarte od 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Картинки по запросу adress

1E Żołnierzy I AWP St. 37-700 Przemyśl, Poland

11 kwietnia 2018

Wyniki rekrutacji na wyjazdy w ramach Erasmus+


Szanowni uczestnicy rekrutacji!

W rekrutacji wzięło udział 47 osób, z czego zakwalifikowano 28. Wszystkie osoby zakwalifikowane są proszone o udział w spotkaniu informacyjnym z koordynatorem 17 kwietnia o godzinie 14:00 – spotkanie pod biurem koordynatora. Zostanie przekazany Państwu harmonogram dalszej pracy przy składaniu wniosku do uczelni partnerskiej.

Osoby niezakwalifikowane mają czas 7 dni na złożenie odwołania do Rektora PWSW.

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu na Erasmus