Erasmus+PWSW w Przemyślu

Biuro Erasmus+ pokój 3.44 Kolegium Techniczne PWSW
otwarte od 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Картинки по запросу adress

1E Żołnierzy I AWP St. 37-700 Przemyśl, Poland

27 kwietnia 2018

Studenci studentom Erasmus w Przemyślu


Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zaczęła nowy międzynarodowy rok dydaktyczny dla studentów Erasmusa. Języka polskiego jako obcego i kultury polskiej nauczają studenci Filologii Polskiej Instytutu Humanistycznego i Instytutu Stosunków Międzynarodowych. W wielu szkołach europejskich promuje się język ojczysty wśród studentów zagranicznych, my dołączyliśmy do tego nasze obyczaje i kulturę.

6 marca w semestrze letnim roku akademickiego 2017-2018 odbyły się pierwsze zajęcia dla studentów z Turcji. Bez wątpienia lekcja była wspaniałym doświadczeniem zarówno dla studentów filologii polskiej jak i dla obcokrajowców.
Jak wspominaliśmy wcześniej, praktyczne zajęcia polegają nie tylko na nauczaniu języka polskiego lecz i kultury polskiej. W ramach zajęć zorganizowaliśmy więc również wycieczkę po Muzeum Historii Miasta Przemyśla. Studenci zagraniczni  poznali historię dawnego przemyskiego domu. Odwiedzili również wszystkie atrakcyjne miejsca w Przemyślu. Zajęcia będą prowadzone w ciągu semestru letniego dwa razy w tygodniu.

Tekst:

Viktoriia Markovska

Elżbieta Zagajewska

Denis Pisecki

Zdjęcia Anastasiia Ryzhevska