Program Erasmus+PWSW w Przemyślu

Erasmus+ Office, room no. 3.44, Technical College

Work hours: 7:30am to 3:30pm, Monday to Friday

Address: 1E Żołnierzy I AWP Street, 37-700 Przemyśl, Poland

Biuro Erasmus+, pokój 3.44, Kolegium Techniczne

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

27 kwietnia 2018

Studenci studentom Erasmus w Przemyślu


Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu zaczęła nowy międzynarodowy rok dydaktyczny dla studentów Erasmusa. Języka polskiego jako obcego i kultury polskiej nauczają studenci Filologii Polskiej Instytutu Humanistycznego i Instytutu Stosunków Międzynarodowych. W wielu szkołach europejskich promuje się język ojczysty wśród studentów zagranicznych, my dołączyliśmy do tego nasze obyczaje i kulturę.

6 marca w semestrze letnim roku akademickiego 2017-2018 odbyły się pierwsze zajęcia dla studentów z Turcji. Bez wątpienia lekcja była wspaniałym doświadczeniem zarówno dla studentów filologii polskiej jak i dla obcokrajowców.
Jak wspominaliśmy wcześniej, praktyczne zajęcia polegają nie tylko na nauczaniu języka polskiego lecz i kultury polskiej. W ramach zajęć zorganizowaliśmy więc również wycieczkę po Muzeum Historii Miasta Przemyśla. Studenci zagraniczni  poznali historię dawnego przemyskiego domu. Odwiedzili również wszystkie atrakcyjne miejsca w Przemyślu. Zajęcia będą prowadzone w ciągu semestru letniego dwa razy w tygodniu.

Tekst:

Viktoriia Markovska

Elżbieta Zagajewska

Denis Pisecki

Zdjęcia Anastasiia Ryzhevska