Erasmus+PWSW w Przemyślu

Biuro Erasmus+ pokój 3.44 Kolegium Techniczne PWSW
otwarte od 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Картинки по запросу adress

1E Żołnierzy I AWP St. 37-700 Przemyśl, Poland

23 maja 2018

Rekrutacja na praktyki w ramach Erasmus+


Studenci zainteresowani wyjazdami na praktyki w ramach Erasmus + w roku akademickim 2017/2018 mogą składać wnioski o wyjazd do 6 czerwca 2018 do godziny.10:00.

 

O godzinie 10:00 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dla osób, które nie wyjeżdżały wcześniej w ramach programu Erasmus +. Zapraszamy do pokoju 3.44 w Kolegium Technicznym (Biuro Erasmus+).

 

Osoby, które wyjeżdżały wcześniej w ramach Erasmus + są kwalifikowane automatycznie. Decyduje kolejność zgłoszeń. (Można wysłać wniosek na adres mailowy: erasmus@pwsw.pl lub złożyć w biurze Erasmus +.

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci 1 roku, którzy będą mieć zaliczony pierwszy rok przed wyjazdem oraz przyszli absolwenci, którzy obronią pracę dyplomową przed wyjazdem.

 

Wyjazdy mogą odbywać się do 30.09.2018.