Erasmus+PWSW w Przemyślu

Biuro Erasmus+ pokój 3.44 Kolegium Techniczne PWSW
otwarte od 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Картинки по запросу adress

1E Żołnierzy I AWP St. 37-700 Przemyśl, Poland

29 października 2018

Wyniki rekrutacji dla studentów na studia w ramach Erasmusa


Komisja rekrutacyjna oficjalnie zakończyła kwalifikację studentów na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2018/2019.

Informacja o zakwalifikowanych studentach na wyjazdy na semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019 oraz uzyskana przez nie punktacja znajduje się w załączniku.

Informacje co do wyboru uczelni, do której studenci będą aplikować się o przyjęcie, kandydaci mogą uzyskać pod czas konsultacji z Koordynatorem Erasmusa.

Studentów zakwalifikowanych uprasza się o kontakt mailowy lub osobisty z Koordynatorką Programu Erasmus+ najpóźniej do 2 października.