Erasmus+PWSW w Przemyślu

Biuro Erasmus+ pokój 3.44 Kolegium Techniczne PWSW
otwarte od 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Картинки по запросу adress

1E Żołnierzy I AWP St. 37-700 Przemyśl, Poland

5 grudnia 2018

Wyniki rekrutacji na wyjazd dla pracowników. ERASMUS+


W listopadzie komisja rekrutacyjna Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu  rozpatrzyła dokumenty aplikacyjne kandydatów na wyjazdy zagraniczne szkoleniowe/dydaktyczne lub łączone.

Liczba złożonych wniosków: 11

W wyniku procesu rekrutacyjnego komisja postanowiła o przyjęciu 11 osób, które złożyły potrzebne dokumenty i spełniły wymagane warunki.

Decyzja o przyjęciu została wysłana do każdego kandydata pocztą elektroniczną.

Listę osób zrekrutowanych można znaleźć w załączniku.