Program Erasmus+PWSW w Przemyślu

Erasmus+ Office, room no. 3.44, Technical College

Work hours: 7:00am to 3:00pm, Monday to Friday

Address: 1E Żołnierzy I AWP Street, 37-700 Przemyśl, Poland

Biuro Erasmus+, pokój 3.44, Kolegium Techniczne

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

5 grudnia 2018

Wyniki rekrutacji na wyjazd dla pracowników. ERASMUS+


W listopadzie komisja rekrutacyjna Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu  rozpatrzyła dokumenty aplikacyjne kandydatów na wyjazdy zagraniczne szkoleniowe/dydaktyczne lub łączone.

Liczba złożonych wniosków: 11

W wyniku procesu rekrutacyjnego komisja postanowiła o przyjęciu 11 osób, które złożyły potrzebne dokumenty i spełniły wymagane warunki.

Decyzja o przyjęciu została wysłana do każdego kandydata pocztą elektroniczną.

Listę osób zrekrutowanych można znaleźć w załączniku.