Program Erasmus+PWSW w Przemyślu

Erasmus+ Office, room no. 3.44, Technical College

Work hours: 7:30am to 3:30pm, Monday to Friday

Address: 1E Żołnierzy I AWP Street, 37-700 Przemyśl, Poland

Biuro Erasmus+, pokój 3.44, Kolegium Techniczne

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

27 lutego 2019

Wyjazdy absolwentów na praktyki/staże


Jednym z działań programu Erasmus+ przeznaczonych dla szkolnictwa wyższego jest możliwość wyjazdów studentów na praktyki.

Praktykę można realizować w krajach UE oraz w Islandii, Lichtenstein, Norwegii i Turcji.

Na praktykę można wyjechać do przedsiębiorstwa zagranicznego lub do innej organizacji, a także do uczelni wyższej posiadającej Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education).

W ramach programu Erasmus+ mogą wyjeżdżać również absolwenci uczelni na zagraniczną praktykę lub staż. Absolwent aby wyjechać na praktykę musi być zrekrutowany na wyjazd  na ostatnim roku nauki a praktyka musi się rozpocząć i zakończyć w ciągu 12 miesięcy od zakończenia studiów.

Minimalny okres pobytu na praktyce wynosi 2 miesiące a maksymalny 12 miesięcy.

Rekrutacja kandydatów na praktyki kończy się 28 lutego 2019 r., a wyniki zostaną ogłoszone najpóźniej 4 marca.

Miejsca praktyki można szukać samodzielnie, można także skorzystać z propozycji partnerów PWSW.

Maksymalna liczba osób zakwalifikowanych na wyjazd na praktykę zależy od wysokości dofinansowania przyznanego na dany rok akademicki przez Narodową Agencję.