Erasmus+PWSW w Przemyślu

Biuro Erasmus+ pokój 3.44 Kolegium Techniczne PWSW
otwarte od 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Картинки по запросу adress

1E Żołnierzy I AWP St. 37-700 Przemyśl, Poland

10 kwietnia 2019

Rekrutacja pracowników w ramach programu Erasmus+


Od dzisiaj startuje rekrutacja pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ (STA i STT) na rok akademicki 2018/2019 do krajów Unii Europejskiej i stowarzyszonych. Potrwa do piętnastego kwietnia 2019 r.

W związku z tym zapraszam wszystkich chętnych wykładowców jak i pracowników administracyjnych do zgłaszania się na wyjazd.

W ramach dostępnej puli miejsc można starać się o stypendium na:

  1. Wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych. Wyjazd trwający 2 dni robocze (+ dwa dni na dojazd) w ramach, którego należy przeprowadzić w Uczelni Partnerskiej 8 godzin dydaktycznych ze studentami danej Uczelni.

  2. Wyjazd pracownika (dotyczy również pracowników administracyjnych) w celach szkoleniowych. Wyjazd trwający  2 dni robocze (+ dwa dni na dojazd) w ramach, którego realizuje się indywidualny program szkolenia ustalony z instytucją szkolącą (może być to zarówno Uczelnia jak i inne jednostki), którego celami jest wzrost kwalifikacji pracowników (w zakresie dziedziny wynikającej z ich zakresu obowiązków) jak i rozwój internacjonalizacji w PWSW.

Wszystkie osoby zainteresowane, zapraszam do wypełnienia formularza zamieszczonego w załączeniu i przesłanie go na adres a.halaiko@pwsw.eu  lub złożenie w pokoje 3.44 osobiście.