Erasmus+PWSW w Przemyślu

Biuro Erasmus+ pokój 3.44 Kolegium Techniczne PWSW
otwarte od 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Картинки по запросу adress

1E Żołnierzy I AWP St. 37-700 Przemyśl, Poland

29 kwietnia 2019

Wyniki rekrutacji dla studentów na studia w ramach Erasmusa


Komisja rekrutacyjna oficjalnie zakończyła kwalifikację studentów na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020.

Informacja o zakwalifikowanych studentach na wyjazdy na semestr zimowy roku akademickiego 2019/2020 oraz uzyskana przez nie punktacja znajduje się w załączonej tabelce.

Informacje co do wyboru uczelni, do której studenci będą aplikować się o przyjęcie, kandydaci mogą uzyskać pod czas konsultacji z Koordynatorem Erasmusa.

Studentów zakwalifikowanych uprasza się o kontakt mailowy lub osobisty z Koordynatorką Programu Erasmus+ w jak najszybszym terminie.

Liczba zrekrutowanych osób: 32

L.p.
Średnia
Lektura
INDEKS
PUNKTY
1
4,85
5
7333
98,5
2
 4,83
5,0
7423
98,3
3
 4.82
5
7568
98,2
4
4,5
5
7624
95
5
4,5
5
7071
95
6
4,38
5
7252
93,8
7
 4,67
 4,5
7394
91,7
8
4,6
4,5
7304
91
9
 4,33
 4,5
7422
88,3
10
 3,70
 5,0
7441
87
11
 4.33
/
7231
86,6
12
 4,11
 4,5
7603
86,1
13
 4,06
 4,5
7559
85,6
14
 4,50
 4,0
7417
85
15
4,38
4
7203
83,8
16
4,18
4
7593
81,8
17
 4.07
/
7226
81,4
18
 4,10
 4,0
7495
81
19
 4.00
/
7321
80
20
3,97
4
7670
79,7
21
 3.92
/
7561
78,4
22
 3,80
4
6529
78
23
 4,30
 3,5
7410
78
24
 3.89
/
7235
77.8
25
 3.78
/
7222
75.6
26
 3,54
 4,0
7288
75,4
27
 3.76
/
7558
75,2
28
 4,00
 3,5
7346
75
29
 4,00
 3,5
7413
75
30
3.57
/
6732
71,4
31
 3.55
/
7594
71
32
 3.36
/
7595
67,2