Program Erasmus+PWSW w Przemyślu

Erasmus+ Office, room no. 3.44, Technical College

Work hours: 7:30am to 3:30pm, Monday to Friday

Address: 1E Żołnierzy I AWP Street, 37-700 Przemyśl, Poland

Biuro Erasmus+, pokój 3.44, Kolegium Techniczne

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

24 czerwca 2019

Rekrutacja na praktyki w ramach Erasmus+


Studenci zainteresowani wyjazdami na praktyki w ramach Erasmus + w roku akademickim 2018/2019 mogą składać wnioski o wyjazd do 25 czerwca 2019 do godziny.10:00.

O godzinie 10:00 odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim dla osób, które nie wyjeżdżały wcześniej w ramach programu Erasmus +. Zapraszamy do pokoju 3.44 w Kolegium Technicznym (Biuro Erasmus+).

Osoby, które wyjeżdżały wcześniej w ramach Erasmus + są kwalifikowane automatycznie. Decyduje kolejność zgłoszeń. (Można wysłać wniosek na adres mailowy: a.halaiko@pwsw.eu lub złożyć w biurze Erasmus +.

W rekrutacji mogą wziąć udział studenci 1 roku, którzy będą mieć zaliczony pierwszy rok przed wyjazdem oraz przyszli absolwenci, którzy obronią pracę dyplomową przed wyjazdem.

Wyjazdy mogą odbywać się do 30.05.2020.