Erasmus+PWSW w Przemyślu

Biuro Erasmus+ pokój 3.44 Kolegium Techniczne PWSW
otwarte od 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Картинки по запросу adress

1E Żołnierzy I AWP St. 37-700 Przemyśl, Poland

27 czerwca 2019

Wyniki rekrutacji dla studentów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+


Szanowni uczestnicy rekrutacji!

W rekrutacji wzięło udział 10 osób, z czego zakwalifikowano 8. Wszystkie osoby zakwalifikowane są proszone o jak najszybszy kontakt z Koordynatorem uczelnianym programu Erasmus+.

Zostanie przekazany Państwu harmonogram dalszej pracy przy składaniu wniosku do uczelni partnerskiej w celu realizacji praktyk zagranicznych.

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu na Erasmus