Program Erasmus+PWSW w Przemyślu

Erasmus+ Office, room no. 3.44, Technical College

Work hours: 7:30am to 3:30pm, Monday to Friday

Address: 1E Żołnierzy I AWP Street, 37-700 Przemyśl, Poland

Biuro Erasmus+, pokój 3.44, Kolegium Techniczne

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

27 czerwca 2019

Wyniki rekrutacji dla studentów na praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+


Szanowni uczestnicy rekrutacji!

W rekrutacji wzięło udział 10 osób, z czego zakwalifikowano 8. Wszystkie osoby zakwalifikowane są proszone o jak najszybszy kontakt z Koordynatorem uczelnianym programu Erasmus+.

Zostanie przekazany Państwu harmonogram dalszej pracy przy składaniu wniosku do uczelni partnerskiej w celu realizacji praktyk zagranicznych.

Lista osób zakwalifikowanych do wyjazdu na Erasmus