Erasmus+PWSW w Przemyślu

Biuro Erasmus+ pokój 3.44 Kolegium Techniczne PWSW
otwarte od 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Картинки по запросу adress

1E Żołnierzy I AWP St. 37-700 Przemyśl, Poland

7 września 2019

Umiędzynarodowienie. Rozwój. Współpraca- czyli nasza kadra akademicka w programie Erasmus+.


 

Nasi wykładowcy odbyli wyjazd z Programu ERASMUS+ do naszej partnerskiej uczelni tj.: Uniwersytet Mateja Bela w Instytucie Politologii i Stosunków Międzynarodowych, w Republice  Słowacji.

Prof. nadzw. dr hab. Antoni OLAK i dr Jerzy MICHNO w ramach współpracy odbyli w dniach 20-23.08.2019. wykłady na zaproszenie prof. Bronislava Kovaćika-Dziekana tamtejszego Instytutu. Przeprowadzone wykłady dotyczyły problematyki związanej z realizacją współpracy programu/projektu, dotyczącego problematyki migracji zarobkowej i jej wpływu na bezpieczeństwo rodziny. Wykłady prowadzone przez Naszych Wykładowców z Instytutu Socjologii były kolejnym przykładem współpracy między naszymi Wydziałami /Instytutami. Tradycji stało się również, iż prof. Antoni OLAK był w tym czasie członkiem komisji obron prac doktorskich (jest tu na UMB w B. Bystrzycy Członkiem Rady Naukowej) a także recenzentem dwóch prac doktorskich, zaś doktor Jerzy Michno promotorem pomocniczym jednej z prac doktorskich (temat tejże pracy doktorskiej kompiluje się w nowym programem naszej Socjologii od tego roku akademickiego).

Ta współpraca jest dalej kontynuowana i miejmy nadzieję, iż pogłębi się zacieśniając wypracowaną przyjaźń na kanwie naukowej, co będzie na pewno procentować i rozwijać współpracę także z innymi uczelniami za granicą, as dzięki temu wzrośnie zainteresowanie naszą placówką.