Program Erasmus+PWSW w Przemyślu

Erasmus+ Office, room no. 3.44, Technical College

Work hours: 7:30am to 3:30pm, Monday to Friday

Address: 1E Żołnierzy I AWP Street, 37-700 Przemyśl, Poland

Biuro Erasmus+, pokój 3.44, Kolegium Techniczne

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

13 listopada 2020

Wyniki rekrutacji studentów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2020/2021


W dniu 13 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej kwalifikującej studentów PWSW w Przemyślu na wyjazdy w celu odbycia części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej dla projektów typu KA1/1-HE (Key Action Higher Education), w semestrze letnim roku akad. 2020/2021. Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji.

 

 

Lp. Numer identyfikacyjny kandydata (NIK) Liczba uzyskanych punktów Wynik rekrutacji
1. 12/L/E+/2020 110 Zakwalifikowany
2. 5/L/E+/2020 110 Zakwalifikowany
3. 2/L/E+/2020 110 Zakwalifikowany
4. 6/L/E+/2020 105 Zakwalifikowany
5. 9/L/E+/2020 105 Zakwalifikowany
6. 10/L/E+/2020 100 Zakwalifikowany
7. 8/L/E+/2020 95 Zakwalifikowany
8. 1/L/E+/2020 95 Zakwalifikowany
9. 7/L/E+/2020 95 Zakwalifikowany
10. 4/L/E+/2020 85 Zakwalifikowany
11. 3/L/E+/2020 85 Zakwalifikowany
12. 11/L/E+/2020 80 Zakwalifikowany

Wszystkich zakwalifikowanych studentów proszę o kontakt z uczelnią, która została wpisana we wniosku rekrutacyjnym! 🙂

 

Koordynator Erasmus+ na PWSW wysyłał już e-maile z nominacjami studentów. Następnym krokiem jest rozpoczęcie procesu aplikacji na daną uczelnią zagraniczną.

 

Więcej informacji dotyczących następnych etapów po pozytywnym przejściu rekrutacji tutaj >>>> klik

oraz tutaj >>>> klik