Program Erasmus+PWSW w Przemyślu

Erasmus+ Office, room no. 3.44, Technical College

Work hours: 7:30am to 3:30pm, Monday to Friday

Address: 1E Żołnierzy I AWP Street, 37-700 Przemyśl, Poland

Biuro Erasmus+, pokój 3.44, Kolegium Techniczne

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

11 maja 2021

Ruszyła rekrutacja pracowników PWSW na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2020/2021


Rekrutacja odbywa się w ramach zasad obowiązujących w Karcie Erasmusa na lata 2014-2020

 
Zasady wyjazdów pracowników PWSW w ramach Programu Erasmus+   <<< do pobrania
Ogłoszenie rekrutacji na wyjazdy pracowników PWSW w ramach Programu Erasmus+ <<< do pobrania

KA103 – Wyjazdy do uczelni w krajach uczestniczących w programie Erasmus+

W dniu 10.05.2021 r. ruszyła rekrutacja dla pracowników na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Rekrutacja potrwa do 21.05.2021r. Zgodnie z zasadami programu pracownicy szkół wyższych mogą brać udział w wyjazdach dydaktycznych – STA (wykładowcy w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni zagranicznej) oraz wyjazdach szkoleniowych -STT (wykładowcy, ale również pracownicy administracji mogą wyjechać na szkolenie do instytucji zagranicznej). Nauczyciele akademiccy mogą również skorzystać z mobilności łączonej czyli tzw. wyjazdu dydaktyczno – szkoleniowego (w trakcie pobytu należy przeprowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz odbyć szkolenie w tej samej uczelni).

Wnioski można złożyć osobiście w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus+ (pokój. 3.44, Kolegium Techniczne), lub drogą mailową na następujący adres: erasmus@pwsw.pl

Z uwagi na pandemię Covid-19 preferujemy nadsyłanie wniosków droga elektroniczną.

TERMIN REKRUTACJI: 10 maja – 21 maja 2021 r. do godz. 13:30

Wniosek pracownika na wyjazd  >>>> do pobrania

UWAGA! Przed wypełnieniem wniosku rekrutacyjnego proszę zapoznać się z Zasadami wyjazdów pracowników PWSW w ramach programu Erasmus+

WAŻNE! Pracownicy PWSW zakwalifikowani do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ muszą zrealizować mobilności najpóźniej do 20 września 2021 r. 

______________________________________________________________________________________________________________________________

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW PWSW w ramach Programu Erasmus+ (Karta Erasmusa na lata 2014-2021)

Wyjazdy będą finansowane z dwóch umów o dofinansowanie podpisanych pomiędzy PWSW a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

W ramach umowy nr 2019-1-PL01-KA103-063673 wyjazdy do uczelni w krajach programu:

7 miejsc na wyjazdy dydaktyczne (STA)

4 miejsca na wyjazdy szkoleniowe (STT)

Dofinansowanie wyjazdów będzie przydzielane na podstawie stawek określonych przez Fundacje Rozwoju Sytemu Edukacji w roku konkursowym 2019:

Kraje należące do danej grupy: Dzienna stawka dofinansowania w
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Szwecja 180
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Republika Macedonii Północnej, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, 140

W ramach umowy nr 2020-1-PL01-KA103-079056 wyjazdy do uczelni w krajach programu:

8 miejsc na wyjazdy dydaktyczne (STA)

9 miejsc na wyjazdy szkoleniowe (STT)

Dofinansowanie wyjazdów będzie przydzielane na podstawie stawek określonych przez Fundacje Rozwoju Sytemu Edukacji w roku konkursowym 2020:

Kraje należące do danej grupy: Dzienna stawka dofinansowania w
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Szwecja 180
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 160
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Republika Macedonii Północnej, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, 140
Powyższe kwoty przyznawane są za każdy dzień pobytu w uczelni/instytucji zagranicznej + za 2 dni przeznaczone na podróż.