Program Erasmus+PWSW w Przemyślu

Erasmus+ Office, room no. 3.44, Technical College

Work hours: 7:30am to 3:30pm, Monday to Friday

Address: 1E Żołnierzy I AWP Street, 37-700 Przemyśl, Poland

Biuro Erasmus+, pokój 3.44, Kolegium Techniczne

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

28 maja 2021

Wyniki rekrutacji pracowników na wyjazdy w ramach programu Erasmus+ w semestrze letnim 2020/2021


W dniu 27.05.2021 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej kwalifikującej pracowników PWSW w Przemyślu na wyjazdy do uczelni/instytucji zagranicznej w ramach Karty Erasmusa na lata 2014-2020 dla projektów typu KA1/1-HE (Key Action Higher Education), w semestrze letnim roku akad. 2020/2021. Wszyscy pracownicy pozytywnie przeszli etap rekrutacji i zostali zakwalifikowani na wyjazdy. Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji.

NIK

Liczba uzyskanych punktów

2/P/E+/2021

21

11/P/E+/2021

21

3/P/E+/2021

19

4/P/E+/2021

17

1/P/E+/2021

13

5/P/E+/2021

13

9/P/E+/2021

12

12/P/E+/2021

11

6/P/E+/2021

8

7/P/E+/2021

7

10/P/E+/2021

7

8/P/E+/2021

3

Wszystkim zakwalifikowanym pracownikom przypominam o konieczności kontaktu z uczelnią/instytucją zagraniczną, która została wpisana we wniosku rekrutacyjnym.