Program Erasmus+PWSW w Przemyślu

Erasmus+ Office, room no. 3.44, Technical College

Work hours: 7:00am to 3:00pm, Monday to Friday

Address: 1E Żołnierzy I AWP Street, 37-700 Przemyśl, Poland

Biuro Erasmus+, pokój 3.44, Kolegium Techniczne

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

23 czerwca 2021

PWSW NAJLEPSZA NA PODKARPACIU Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych 2021


Prestiżowy Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych „Perspektywy” co roku przedstawia klasyfikację polskich uczelni zawodowych. W tegorocznym zestawieniu Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu w  uplasowała się na 5. miejscu w Polsce, i na 1. miejscu na Podkarpaciu.
 
 
Nasza uczelnia od lat zajmuje wysokie miejsce w rankingu, a w tym roku – pierwsze pod kątem dostępności dla studentów kadr wysokokwalifikowanych, drugie w odniesieniu do wymiany studenckiej. Między innymi dzięki programowi Erasmus+ w kategorii wymiany studenckiej nasza uczelnia co roku może pochwalić się dobrym wynikiem i wysokim miejscem w rankingu. 
 
Ranking Uczelni Akademickich uwzględnia 27 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości “IREG Approved”. Jego metodologię opracowuje Kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.
 
Poniżej przedstawiamy ranking, a po więcej informacji zapraszamy na stronę RANKING PERSPEKTYWY 2021