Program Erasmus+PWSW w Przemyślu

Erasmus+ Office, room no. 3.44, Technical College

Work hours: 7:30am to 3:30pm, Monday to Friday

Address: 1E Żołnierzy I AWP Street, 37-700 Przemyśl, Poland

Biuro Erasmus+, pokój 3.44, Kolegium Techniczne

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

14 kwietnia 2022

Wyniki rekrutacji pracowników na wyjazdy w semestrze letnim 2021/2022


Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji pracowników na wyjazdy szkoleniowe i dydaktyczne do uczelni/instytucji zagranicznej dla projektów typu KA1/1-HE (Key Action Higher Education), w semestrze letnim roku akad. 2021/2022. 

Wszystkim zakwalifikowanym pracownikom przypominamy o konieczności kontaktu z uczelnią/instytucją zagraniczną, która została wpisana we wniosku rekrutacyjnym.

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH – WYJAZDY SZKOLENIOWE

NIK

Liczba uzyskanych punktów

1/P/E+/2022

28

2/P/E+/2022

28

4/P/E+/2022

28

7/P/E+/2022

28

20/P/E+/2022

28

9/P/E+/2022

26

16/P/E+/2022

26

3/P/E+/2022

22

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH – WYJAZDY DYDAKTYCZNE

NIK

Liczba uzyskanych punktów

12/P/E+/2022

23

13/P/E+/2022

21

18/P/E+/2022

17

 

Z uwagi na duże zainteresowanie oraz ograniczoną liczbę miejsc na wyjazdy, osoby z mniejszą liczbą punków zostały umieszczone na liście rezerwowej. W przypadku rezygnacji z wyjazdu przez innego pracownika lub zwiększenia się puli wyjazdów do dnia 30 września 2022 r. możliwe będzie zrealizowanie wyjazdu przez osoby z listy rezerwowej. Osoby zakwalifikowane zostaną powiadomione o możliwości realizacji mobilności e-mailem. 

 

LISTA REZERWOWA – WYJAZDY SZKOLENIOWE

NIK

Liczba uzyskanych punktów

15/P/E+/2022

19

14/P/E+/2022

18

6/P/E+/2022

17

8/P/E+/2022

17

11/P/E+/2022

17

10/P/E+/2022

13

19/P/E+/2022

13

17/P/E+/2022

7

5/P/E+/2022

3