Program Erasmus+PWSW w Przemyślu

Erasmus+ Office, room no. 3.44, Technical College

Work hours: 7:30am to 3:30pm, Monday to Friday

Address: 1E Żołnierzy I AWP Street, 37-700 Przemyśl, Poland

Biuro Erasmus+, pokój 3.44, Kolegium Techniczne

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Obsługa tokarki pod czujnym okiem mgr Lesława Kołcza
23 maja 2022

Studenci Erasmusa na kierunku Mechatronika


W bieżącym roku akademickim mamy okazję gościć w naszych murach studentów z Turcji, którzy przyjechali do nas w ramach wymiany w programie Erasmus+. Studenci aktywnie uczestniczą w zajęciach na kierunku Mechatronika i zdobywają wiedzę pod okiem Pana mgr Lesława Kołcza na następujących przedmiotach:

Systemy narzędziowe i oprzyrządowanie obrabiarek CNC – studenci poznają: systemy narzędziowe i zasady doboru narzędzi i przyrządów pomiarowych. W czasie realizacji zajęć opracowują proces technologiczny na obrabiarki CNC tokarki i frezarki. Dobierają narzędzia, systemy mocowania narzędzi i przedmiotów, obliczają parametry skrawania.

Technika obróbki – w czasie realizacji zajęć z technik obróbki studenci poznają: metody i sposoby obróbki ubytkowej z uwzględnieniem ich kinematyki, możliwości technologicznych oraz stosowanych narzędzi i ich budowy. Poznają zasady zastosowania systemów CAM przy toczeniu i frezowaniu. Na laboratoriach nabywają umiejętności w zakresie obróbki ubytkowej, doboru materiałów, narzędzi i parametrów skrawania. Diagnozują proces obróbki na obrabiarkach CNC.

Technologia obróbki na obrabiarkach CNC – Realizując zajęcia z przedmiotu piszą programy, uruchamiają opracowane procesy technologiczne na obrabiarki sterowane numerycznie (CNC), analizą programy i procesu oraz wykonują korekty. Stosują systemy komputerowego wspomagania projektowania procesów technologicznych. Opracowują własne procesu technologicznego z zastosowaniem dostępnych. Przedmiot ten stanowi integracje wymienionych przedmiotów oraz programowanie i obsługa maszyn sterowanych numerycznie.

 

Dodatkowo w ramach zajęć studenci oprócz realizacji przygotowanych ćwiczeń wykonują: przedmioty praktyczne.

W poprzednim semestrze wykonali m.in. na maszynie CNC części do zegarów na zamku królewskim w Przemyślu. Obecnie na pracowni realizowana jest budowa edukacyjnej 5 osiowej maszyny CNC. Studenci w systemie NX projektują części i wykonują je na maszynach numerycznych.