Program Erasmus+PWSW w Przemyślu

Erasmus+ Office, room no. 3.44, Technical College

Work hours: 7:30am to 3:30pm, Monday to Friday

Address: 1E Żołnierzy I AWP Street, 37-700 Przemyśl, Poland

Biuro Erasmus+, pokój 3.44, Kolegium Techniczne

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

14 września 2022

Ruszyła rekrutacja dla pracowników PWSW na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+ w semestrze zimowym 2022/2023


KA 131 – Wyjazdy do uczelni w krajach uczestniczących w programie Erasmus+

W dniu 12 września 2022 r. ruszyła rekrutacja dla pracowników na wyjazdy zagraniczne w ramach programu Erasmus+. Rekrutacja potrwa do 30 września 2022 r. Zgodnie z zasadami programu pracownicy szkół wyższych mogą brać udział w wyjazdach dydaktycznych – STA (wykładowcy w celu przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na uczelni zagranicznej) oraz wyjazdach szkoleniowych -STT (wykładowcy, ale również pracownicy administracji mogą wyjechać na szkolenie do instytucji zagranicznej). Nauczyciele akademiccy mogą również skorzystać z mobilności łączonej czyli tzw. wyjazdu dydaktyczno – szkoleniowego (w trakcie pobytu należy przeprowadzić zajęcia dydaktyczne dla studentów oraz odbyć szkolenie w tej samej uczelni).

Wnioski można złożyć osobiście w Biurze ds. Współpracy Międzynarodowej i Programu Erasmus+ (pokój. 3.44, Kolegium Techniczne), lub drogą mailową na następujący adres: erasmus@pwsw.pl

 

TERMIN REKRUTACJI: 12 – 30 września 2022 r. do godz. 14:00

 

 

Zasady wyjazdów pracowników PWSW w ramach Programu Erasmus+   <<< do pobrania

 

Ogłoszenie rekrutacji na wyjazdy pracowników PWSW w ramach Programu Erasmus+ <<< do pobrania

 

Wniosek pracownika na wyjazd  >>>> do pobrania

 

UWAGA! Przed wypełnieniem wniosku rekrutacyjnego proszę zapoznać się z Zasadami wyjazdów pracowników PWSW w ramach programu Erasmus+

WAŻNE! Pracownicy PWSW zakwalifikowani do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ powinni zrealizować mobilności najpóźniej do 28 lutego 2023 r. 

________________________________________________________________________________________________________________

 

ZASADY FINANSOWANIA WYJAZDÓW PRACOWNIKÓW PWSW w ramach Programu Erasmus+ 

Wyjazdy będą finansowane z dwóch umów o dofinansowanie podpisanych pomiędzy PWSW a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji.

Dofinansowanie wyjazdów będzie przydzielane na podstawie stawek określonych przez Fundacje Rozwoju Sytemu Edukacji w ramach umowy nr 2021 -1-1PL01-HED-000010034 oraz 2022-1-PL01-KA131-HED-000054184

Kraje należące do danej grupy:

Dzienna stawka dofinansowania w 

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Szwecja

180 

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

160 

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Republika Macedonii Północnej, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry,

140 

 

Powyższe kwoty przyznawane są za każdy dzień pobytu w uczelni/instytucji zagranicznej.