Program Erasmus+PWSW w Przemyślu

Erasmus+ Office, room no. 3.44, Technical College

Work hours: 7:00am to 3:00pm, Monday to Friday

Address: 1E Żołnierzy I AWP Street, 37-700 Przemyśl, Poland

Biuro Erasmus+, pokój 3.44, Kolegium Techniczne

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

DOKUMENTY – WYJAZDY PRACOWNIKÓW

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYJAZDU DYDAKTYCZNEGO LUB SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

PRACOWNIK PRZED WYJAZDEM ZOBOWIĄZANY JEST DO SKOMPLETOWANIA STOSOWNEJ DOKUMENTACJI. WSZYSTKIE NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY (ORYGINAŁ LUB KOPIA) MUSZĄ ZOSTAC PRZEKAZANE  DO BIURA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I PROGRAMU ERASMUS+ (3.44, Kolegium Techniczne) LUB PRZESŁANE SKANEM (erasmus@pwsw.pl)

Zasady wyjazdów pracowników w programie Erasmus >>> plik do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne dostępne >>>TUTAJ

PRZED WYJAZDEM

1. List akceptacyjny/Invitation Letter Termin odbycia mobilności może być ustalony przez pracownika i uczelnię zagraniczna lub za pośrednictwem Uczelnianego Koordynatora. Po ustaleniu dat uczelnia zagraniczna wydaje dokument Invitation Letter w którym podane są dokładne daty mobilności. Na podstawie tego dokumentu wyliczana jest ilość dni mobilności. Invitation Letter jest niezbędny do uzupełnienia umowy finansowej.
2. Mobility Agreement (STA – wyjazd dydaktyczny) Pracownik sam we własnym zakresie powinien uzupełnić Mobility Agreement for Teaching. POBIERZ
3. Mobility Agreement (STT – wyjazd szkoleniowy) Pracownik sam we własnym zakresie powinien uzupełnić Mobility Agreement for Training. POBIERZ
4. Karta EKUZ lub polisa z ubezpieczeniem zdrowotnym Pracownicy proszeni są o dostarczenie skanu lub ksero karty EKUZ. Ubezpieczenie musi być ważne na terenie kraju docelowego i krajów tranzytu oraz musi być ważne przez cały okres pobytu za granicą.
5. Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków Pracownik powinien wykupić ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie musi być ważne na terenie kraju docelowego i krajów tranzytu oraz musi być ważne przez cały okres pobytu za granicą.
6. Formularz danych bankowych Pracownik zobowiązany jest wypełnić formularz w którym podaje dane konta bankowego (najlepiej konto w EURO) na które zostaną przelane pieniądze. POBIERZ
PO SKOMPLETOWANIU WSZYSTKICH POWYŻSZYCH DOKUMETÓW
13. Umowa finansowa Po skompletowaniu wszystkich wyżej wymienionych dokumentów może zostać podpisana umowa finansowa pomiędzy pracownikiem, a PWSW. Datę podpisania umowy ustała Koordynator w porozumieniu z pracownikiem.
DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYC PO POWROCIE
1. Confirmation of Mobility Period Dokument wydany przez koordynatora z uczelni zagranicznej, który potwierdza datę przyjazdu i datę wyjazdu pracownika. Na podstawie tego dokumentu rozliczany będzie grant.
4. Raport uczestnika w systemie MobilityTool Każdy pracownik wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ musi obowiązkowo wypełnić raport online w systemie MobilityTool. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link. Raport powinien być wypełniony do 30 dni od daty powrotu.