Program Erasmus+PWSW w Przemyślu

Erasmus+ Office, room no. 3.44, Technical College

Work hours: 7:30am to 3:30pm, Monday to Friday

Address: 1E Żołnierzy I AWP Street, 37-700 Przemyśl, Poland

Biuro Erasmus+, pokój 3.44, Kolegium Techniczne

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

DOKUMENTY – WYJAZDY PRACOWNIKÓW

LISTA DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO WYJAZDU DYDAKTYCZNEGO LUB SZKOLENIOWEGO W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

PRACOWNIK PRZED WYJAZDEM ZOBOWIĄZANY JEST DO SKOMPLETOWANIA STOSOWNEJ DOKUMENTACJI. WSZYSTKIE NIŻEJ WYMIENIONE DOKUMENTY (ORYGINAŁ LUB KOPIA) MUSZĄ ZOSTAC PRZEKAZANE  DO BIURA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ I PROGRAMU ERASMUS+ (3.44, Kolegium Techniczne) LUB PRZESŁANE SKANEM (erasmus@pwsw.pl)

Zasady wyjazdów pracowników w programie Erasmus >>> plik do pobrania

Dokumenty rekrutacyjne dostępne >>>TUTAJ

                               

 

PRZED WYJAZDEM

 

1

List akceptacyjny/Invitation Letter

Termin odbycia mobilności może być ustalony przez pracownika i uczelnię zagraniczna lub za pośrednictwem Uczelnianego Koordynatora. Po ustaleniu dat uczelnia zagraniczna wydaje dokument Invitation Letter w którym podane są dokładne daty mobilności. Na podstawie tego dokumentu wyliczana jest ilość dni mobilności. Invitation Letter jest niezbędny do uzupełnienia umowy finansowej.

 

2

Mobility Agreement (STA – wyjazd dydaktyczny)

Pracownik sam we własnym zakresie powinien uzupełnić Mobility Agreement for Teaching.

POBIERZ

3

Mobility Agreement (STT – wyjazd szkoleniowy)

Pracownik sam we własnym zakresie powinien uzupełnić Mobility Agreement for Training.      

POBIERZ

4

Karta EKUZ lub polisa z ubezpieczeniem zdrowotnym

Pracownicy proszeni są o dostarczenie skanu lub ksero karty EKUZ. Ubezpieczenie musi być ważne na terenie kraju docelowego i krajów tranzytu oraz musi być ważne przez cały okres pobytu za granicą.

 

5

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Pracownik powinien wykupić ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Ubezpieczenie musi być ważne na terenie kraju docelowego i krajów tranzytu oraz musi być ważne przez cały okres pobytu za granicą.

 

6

Opinia Dyrektora/Kierownika

Pracownik zobowiązany jest do złożenia w biurze Erasmus+ dokumentu zwierającego opinie Dyrektora/Kierownika jednostki w której pracuje dany pracownik. Niedostarczenie dokumentu skutkuje nie podpisaniem umowy finansowej czyli brakiem wypłacenia dofinansowania na wyjazd.

POBIERZ

7

Formularz danych bankowych  

Pracownik zobowiązany jest wypełnić formularz w którym podaje dane konta bankowego (najlepiej konto w EURO) na które zostaną przelane pieniądze.

POBIERZ

PO SKOMPLETOWANIU WSZYSTKICH POWYŻSZYCH DOKUMETÓW

 

8

Umowa finansowa

Po skompletowaniu wszystkich wyżej wymienionych dokumentów może zostać podpisana umowa finansowa pomiędzy pracownikiem, a PWSW. Datę podpisania umowy ustała Koordynator w porozumieniu z pracownikiem.

 

DOKUMENTY KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYC PO POWROCIE

 

1

Confirmation of Mobility Period

Dokument wydany przez koordynatora z uczelni zagranicznej, który potwierdza datę przyjazdu i datę wyjazdu pracownika. Na podstawie tego dokumentu rozliczany będzie grant.    

 

2

Raport uczestnika w systemie MobilityTool

Każdy pracownik wyjeżdżający w ramach programu Erasmus+ musi obowiązkowo wypełnić raport online w systemie MobilityTool. Na podany adres e-mail zostanie wysłany link. Raport powinien być wypełniony do 30 dni od daty powrotu.