ErasmusPWSW w Przemyślu

Biuro Erasmus+ pokój 3.44 Kolegium Techniczne PWSW
otwarte od 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Картинки по запросу adress

1E Żołnierzy I AWP St. 37-700 Przemyśl, Poland

ERASMUS+ partner countries

W programie Erasmus+ kraje partnerskie uczelnie mogą uzyskać dofinansowanie na prowadzenie wymiany z krajami partnerskimi z innych regionów świata (KA107).

W ramach projektu KA107 złożonego w roku 2018 PWSW w Przemyślu otrzymała fundusze na wymianę  pracowników z Uzhhorod National University, Ukraina.

Projekt obejmuje następujące typy mobilności:

  • wyjazd nauczyciela akademickiego w celu prowadzenia zajęć (do 7 dni);
  • przyjazd pracownika/nauczyciela akademickiego uczelni w celach szkoleniowych (do 7 dni).

Wysokośc stawek w projekcie Erasmus+ KA107 2018