Erasmus+PWSW w Przemyślu

Biuro Erasmus+ pokój 3.44 Kolegium Techniczne PWSW
otwarte od 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Картинки по запросу adress

1E Żołnierzy I AWP St. 37-700 Przemyśl, Poland

PRZED WYJAZDEM

Zakwalifikowana osoba musi spełnić następujące warunki:
  1. Dostarczyć do uczelnianego koordynatora ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz medyczne.
    Ubezpieczenie musi:
    – pokrywać okres mobilności,
    – być ważnym w kraju przyjmującym.
  2. Dostarczyć wypełniony oraz podpisany Teaching Agreement.
  3. Podpisać umowę finansową, w dwóch egzemplarzach, w terminie wyznaczonym uczelnianym koordynatorem. Jeden egzemplarz umowy zostawia sobie uczestnik zakwalifikowany.