Erasmus+PWSW w Przemyślu

Biuro Erasmus+ pokój 3.44 Kolegium Techniczne PWSW
otwarte od 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Картинки по запросу adress

1E Żołnierzy I AWP St. 37-700 Przemyśl, Poland

REKRUTACJA OUTGIONG

2018/2019
Ruszyła rekrutacja na wyjazd w ramach umowy Erasmus+ kraje partnerskie, nr umowy 2018-1-PL01-KA107-048739.
  • rekrutacja na wyjazd zaczyna się z dniem dzisiejszym, a termin złożenia wniosków upływa z dniem 14-go sierpnia br..  Serdecznie zapraszam do składania wniosków rekrutacyjnych wykładowców zainteresowanych w realizacji programu dydaktycznego w Uzhhorod National University, Ukraine,
  • w ciągi 5 dniowego pobytu, osoba zakwalifikowana na wyjazd obowiązuje się do wygłaszania 8-mu godzin wykładów.
Uprzejmie proszę o dokładne zapoznanie się z zarządzeniem zamieszczone tam istotne informacje dotyczące rozliczenia przyszłego wyjazdu.