ErasmusPWSW w Przemyślu

Biuro Erasmus+ pokój 3.44 Kolegium Techniczne PWSW
otwarte od 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Картинки по запросу adress

1E Żołnierzy I AWP St. 37-700 Przemyśl, Poland

Wyjazdy dla pracowników – poradnik i informacje

 

W programie Erasmus+ mogą wziąć udział wszyscy pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Wymogiem podstawowym jest znajomość języka obowiązującego podczas szkolenia lub wykładów w uczelni lub instytucji partnerskiej.

Prosimy o zapoznanie się z kryteriami oceny wniosków oraz zarządzeniem. Pod uwagę brane jest wiele czynników, które pozwolą na wyjazdy osobom zaangażowanym w umiędzynarodowienie uczelni, wyjeżdżające po raz pierwszy oraz planujące krótki pobyt zagraniczny, w szczególności w celach dydaktycznych.

Kryteria zostały opracowane w oparciu o wskazówki najlepszych polskich uczelni oraz Narodowej Agencji Programu Erasmus+ a także specyfikę PWSW.

Kryteria oceny

Zarządzenie nr 49.2017

Wyjazdy pracowników dydaktycznych w celu przeprowadzenia zajęć

Pracownicy dydaktyczni biorą udział w rekrutacji, która od roku akademickiego 2017/2018 ma charakter konkursowy. Rekrutacje ogłaszane są na stronie uczelni. W celu prowadzenia zajęć można wyjeżdżać do uczelni, które podpisały umowę w ramach Erasmus+ z danego zakresu naukowo-dydaktycznego. Listę uczelni dla danego instytutu można znaleźć w zakładce “Uczelnie partnerskie”.

Wnosek dla pracowników dydaktycznych

Wyjazdy dydaktyczne

Wyjazdy pracowników administracyjnych i dydaktycznych w celach szkoleniowych

Pracownicy dydaktyczni oraz pracownicy administracyjni mogą wyjeżdżać na szkolenia w ramach programu Erasmus+ do uczelni partnerskich oraz przedsiębiorstw i uczelni, które nie mają stałej współpracy z PWSW.

Wniosek w celach szkoleniowych

wyjazdy szkoleniowe

Odpowiedzi na pytania udziela Kordynator Erasmus+

Anastasiia Halaiko