Program Erasmus+PWSW w Przemyślu

Erasmus+ Office, room no. 3.44, Technical College

Work hours: 7:30am to 3:30pm, Monday to Friday

Address: 1E Żołnierzy I AWP Street, 37-700 Przemyśl, Poland

Biuro Erasmus+, pokój 3.44, Kolegium Techniczne

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Wyjazdy dla pracowników – poradnik i informacje

W programie Erasmus+ mogą wziąć udział wszyscy pracownicy Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu.

Wymogiem podstawowym jest znajomość języka obowiązującego podczas szkolenia lub wykładów w uczelni lub instytucji partnerskiej.

Prosimy o zapoznanie się z kryteriami oceny wniosków oraz zarządzeniem. Pod uwagę brane jest wiele czynników, które pozwolą na wyjazdy osobom zaangażowanym w umiędzynarodowienie uczelni, wyjeżdżające po raz pierwszy oraz planujące krótki pobyt zagraniczny, w szczególności w celach dydaktycznych.

Kryteria zostały opracowane w oparciu o wskazówki najlepszych polskich uczelni oraz Narodowej Agencji Programu Erasmus+ a także specyfikę PWSW.

Wyjazdy pracowników dydaktycznych w celu przeprowadzenia zajęć

W celu prowadzenia zajęć można wyjeżdżać do uczelni, które podpisały umowę w ramach Erasmus+ z danego zakresu naukowo-dydaktycznego. Listę uczelni dla danego instytutu można znaleźć w zakładce „Uczelnie partnerskie”.

Wyjazdy pracowników administracyjnych i dydaktycznych w celach szkoleniowych

Pracownicy dydaktyczni oraz pracownicy administracyjni mogą wyjeżdżać na szkolenia w ramach programu Erasmus+ do uczelni partnerskich oraz przedsiębiorstw i uczelni, które nie mają stałej współpracy z PWSW.

WNIOSEK PRACOWNIKA NA WYJAZDY >> do pobrania

Dzienne stawki dofinansowania są uzależnione od umów podpisanych pomiędzy PWSW a Narodową Agencją. W każdym roku kalendarzowym odbywa się konkurs wniosków na podstawie którego przyznawane jest dofinansowanie. W zależności od umowy stawki dofinansowania dziennego mogą się różnić. Aby sprawdzić stawki z umów proszę kliknąć TUTAJ

Odpowiedzi na pytania udziela Koordynator Erasmus+

Aleksandra Oczko

Koordynator Erasmus+

Kolegium Techniczne PWSW

II piętro, pokój 3.44

tel. + 48 16 73 55 113

e-mail: erasmus@pwsw.pl