Erasmus+PWSW w Przemyślu

Biuro Erasmus+ pokój 3.44 Kolegium Techniczne PWSW
otwarte od 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku.

Картинки по запросу adress

1E Żołnierzy I AWP St. 37-700 Przemyśl, Poland

Wyniki rekrutacji pracowników na wyjazdy w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 została zakończona.

W przypadku dodatkowego naboru wniosków, informacja pojawi się w aktualnościach strony Programu Erasmus.

Wśród osób zakwalifikowanych do wyjazdów w ramach Erasmus+ znajduje się:

2 pracowników dydaktycznych Instytutu Nauk Technicznych,

3 pracowników dydaktycznych Instytutu Socjologii,

2 pracowników dydaktycznych Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii

2 pracowników dydaktycznych Instytutu Historii

1 pracownik dydaktycznych Instytutu Sztuk Projektowych

1 pracownik dydaktyczny Studium Językowego

1 pracownik administracyjny Działu Rozwoju i Współpracy