Erasmus+PWSW w Przemyślu

Erasmus+ Office, room no. 3.44, Technical College

Work hours: 7:00am to 3:00pm, Monday to Friday

Address: 1E Żołnierzy I AWP Street, 37-700 Przemyśl, Poland

Biuro Erasmus+, pokój 3.44, Kolegium Techniczne

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-15:00

Wyniki rekrutacji pracowników na wyjazdy w ramach Erasmus+ w roku akademickim 2017/2018

Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 została zakończona.

W przypadku dodatkowego naboru wniosków, informacja pojawi się w aktualnościach strony Programu Erasmus.

Wśród osób zakwalifikowanych do wyjazdów w ramach Erasmus+ znajduje się:

2 pracowników dydaktycznych Instytutu Nauk Technicznych,

3 pracowników dydaktycznych Instytutu Socjologii,

2 pracowników dydaktycznych Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Politologii

2 pracowników dydaktycznych Instytutu Historii

1 pracownik dydaktycznych Instytutu Sztuk Projektowych

1 pracownik dydaktyczny Studium Językowego

1 pracownik administracyjny Działu Rozwoju i Współpracy