Program Erasmus+PWSW w Przemyślu

Erasmus+ Office, room no. 3.44, Technical College

Work hours: 7:30am to 3:30pm, Monday to Friday

Address: 1E Żołnierzy I AWP Street, 37-700 Przemyśl, Poland

Biuro Erasmus+, pokój 3.44, Kolegium Techniczne

Otwarte od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30

Zakładowi Koordynatorzy Programu Erasmus+

INSTYTUT HUMANISTYCZNO-ARTYSTYCZNY 

1. Koordynator Zakładu Filologii Angielskiej – Dr Jacek Rachfał

e-mail: j.rachfal@pwsw.eu

2. Koordynator Zakładu Historii – Dr Dariusz Iwaneczko

e-mail: d.iwaneczko@pwsw.eu

3. Koordynator  Zakładu Projektowania Graficznego i

Architektury Wnętrz – Dr Anna Kałamarz – Kucz 

e-mail: a.kalamarz-kucz@pwsw.eu

INSTYTUT NAUK TECHNICZNYCH

1. Koordynator Zakładu Mechatroniki i Informatyki – Dr inż. Stanisław Szabłowski 

e-mail: s.szablowski@pwsw.eu

2. Koordynator Zakładu Produkcji Żywności i Kosmetyków – Dr Magdalena Marchel

 e-mail: m.marchel@pwsw.eu

3. Koordynator Zakładu Transportu i Logistyki – Dr inż. Ireneusz Kaczmar

e-mail: i.kaczmar@pwsw.eu

INSTYTUT NAUK SPOŁECZNYCH I OCHRONY ZDROWIA

1. Koordynator Zakładu Stosunków Międzynarodowych – Dr Małgorzata Kuźbida

e-mail: m.kuzbida@pwsw.eu

2. Koordynator Zakładu Bezpieczeństwa Transgranicznego – Dr Paweł Ścigaj

3. Koordynator Zakładu Socjologii – Dr Marek Ruba

4. Koordynator Zakładu Pielęgniarstwa – dr Kinga Żurawska vel Dziurawiec